Livscoach.nu

I samarbete med RGA träning och hälsocenter

Om mig

Med grundutbildning inom Akutsjukvård och Psykiatri samt specialisering som Undersköterska/Medicinsk sekreterare, har jag skaffat mig bred erfarenhet inom psykiatrin. Denna rika erfarenhet inkluderar arbete inom sluten psykiatrisk vård, på Beroendecentrum och Avgiftningen. För att möta de ständigt föränderliga utmaningarna i samhället har jag dessutom vidareutbildat mig inom Kris- och Katastrofpsykologi.

Jag strävar ständigt efter kompetensförbättring som Livscoach genom certifieringar och diplom, samtidigt som jag noga följer ICF:s riktlinjer. Genom åren har jag stöttat människor i olika livssituationer och hanterat ämnen som relationer, personlig utveckling och balanserad livsstil. Min breda kompetens möjliggör anpassad coachning för individuella behov och utmaningar.

Erfarenheten av att använda olika verktyg och metoder, inklusive anpassningsbara program för föräldrar och grundläggande principer om anknytning och relationsdynamik, har utvecklat min förmåga att skapa meningsfulla förändringar i människors liv.

Min expertis sträcker sig även till områden som hasardspel och spelberoende. Inom dessa områden erbjuder jag stöd och vägledning både för dem som upplever spelproblematik och deras anhöriga. I mitt engagemang för att stödja personer med spelberoende strävar jag efter att skapa en trygg plats för både individer och deras anhöriga. Jag tror på personlig utveckling och stöd för meningsfulla förändringar i livet.

Samtidigt skapar jag en trygg miljö för klienter att dela sina tankar och känslor. Genom stöd och verktyg för självreflektion strävar jag efter att hjälpa varje individ att nå sina mål och skapa hållbara förändringar. Denna övergripande röda tråd genomsyrar mitt arbete och min övertygelse om att varje individ förtjänar stöd för att skapa en balanserad och meningsfull livsstil.