?>

erfarenhet

erfarenhet

I grunden utbildad inom Akutsjukvård och Psykiatri, som uska/msk. Har arbetat inom psykiatrin, bl.a slutenpsykiatriskvård, Beroendecentrum samt Avgiftningen.

Den nya samhällssituationen ledde till utbildning inom Kris och katastrofpsykologi.

Fortlöpande utbildning för certifikat och diplom till Livscoach som arbetar enligt ICF:s riktlinjer.

Med över 20 års erfarenhet av samtalsstöd har jag bred kunskap inom diverse områden. Ex. relationer, narcissistiska personlighetsstörningar i relation, ensamhetsproblematik, hälsobekymmer , föräldraskap med NPF diagnoser, m.fl

Connect, anknytningsbaserat program till stöd för föräldrar. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer kommunikationsmönster och barns utveckling.

Utbildad inom hasardspel, spelberoende och erbjuder stöd för både de som upplever att de har spelproblematik och anhöriga.

Olga Anton